ေဒၚ၀ါ၀ါေက်ာ္
ယမင္း
Made with Zaung
Made with Zaung 3